Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

BIS: Trom krajinám hrozí banková kríza

Pondelok, 2018, marec 12 12:57
44 0

V správe, ktorá obsahovala štúdiu o prvých príznakoch bankovej krízy, sa píše, že dlh Číny, meraný rozdielom medzi poskytovanými úvermi a HDP, prevyšuje sumu, ktorá by mohla viesť ku kolapsu systému. Táto krajina má tiež vysoké náklady na spravovanie dlhu, čo spôsobuje, že jej bankový systém je zraniteľnejší.

Spravovanie dlhovej služby vyjadruje sumu peňazí ako podiel z príjmu, ktorý sa používa na splácanie úverov. Vyšší pomer znamená, že dlžníci môžu mať väčší dlh, než čo svojim príjmom dokážu pokryť.

Aj napriek známkam, ktoré poukazujú na to, že bankové systémy v týchto troch ekonomikách nie sú v bezpečí, BIS uviedla, že to ešte neznamená, že Čína, Kanada a Hongkong jednoznačne smerujú do krízy.

"Ukazovatele boli kalibrované na základe skúseností z minulosti a nemôžu brať do úvahy širšie inštitucionálne a ekonomické zmeny, ku ktorým došlo od predchádzajúcich kríz," píše sa v správe BIS. "Napríklad oveľa aktívnejšia makroprudenciálna regulácia znižuje systémové riziko a mala by posilniť odolnosť finančného systému pred finančnou krízou, aj keď nemusí zabrániť nárastu zvyčajných známok zraniteľnosti".

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0