Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Automatizácia by nemala negatívne vplývať na počet zamestnancov

Streda, 2018, marec 14 16:43
39 0

Počet zamestnancov by sa mal v dôsledku automatizácie v nasledujúcich dvoch až troch rokoch zachovať alebo zvýšiť. Tvrdí to až 86 % zamestnávateľov na celom svete v prieskume Revolúcia zručností 2.0, ktorý na stredajšej tlačovej konferencii predstavila spoločnosť ManpowerGroup.

"Zavádzanie automatizácie do výroby má rôzne vplyvy a nemusí nutne znamenať prepustenie. Niektoré firmy zavádzaním robotov zvyšujú kapacitu výroby, ale nenahrádzajú nimi súčasných zamestnancov," skonštatovala Zuzana Rumiz, riaditeľka ManpowerGroup Slovenská republika. Aj slovenskí zamestnávatelia (80 % z nich) očakávajú, že sa počet pracovníkov nezmení alebo zvýši pod vplyvom automatizácie. Podiel firiem, ktoré plánujú prijímať zamestnancov, je pritom 9 %. "Dôležité je, že 71 % firiem nebude meniť počty zamestnancov v dôsledku robotizácie," zdôraznil marketingový manažér spoločnosti Manpower Slovenská a Česká republika Jiří Halbrštát.

Firmy očakávajú najväčší nárast pracovníkov v oblasti IT. Najväčší pokles ako reakcia na automatizáciu sa naopak predpokladá na administratívnych a kancelárskych pozíciách. Celkovo prevažuje počet zamestnávateľov, ktorí budú v tejto oblasti skôr znižovať počet pracovných síl (16 %), prijímať nových zamestnancov v tomto sektore plánuje len 9 % firiem.

Automatizácia je súčasne podľa prieskumu dobrou správou pre ľudí, ktorí majú požadované zručnosti. "Mäkké zručnosti sú zamestnávateľmi najžiadanejšie a zároveň sa najhoršie hľadajú. Nájsť šikovného jedinca s tým správnym mixom zručností je zložité. Podľa zamestnávateľov sa najhoršie hľadajú kandidáti, ktorí by disponovali schopnosťou riešiť problémy, komunikovať, organizovať a spolupracovať," opísala Rumiz.

Riešenie náboru zamestnancov s potrebnými schopnosťami by podľa nej mohlo byť v presune ľudí z upadajúcich odvetví do rastúcich sektorov a v ich následnej rekvalifikácii. "So správnym mixom zručností nebudú ľudia musieť s technológiami súťažiť, ale budú ich dopĺňať. Pre lídrov biznisu a politiky bude pomoc ľuďom zlepšovať ich zručnosti a pripraviť sa na budúcnosť hlavnou výzvou obdobia, v ktorom žijeme," predpokladá Rumiz.

Celosvetový prieskum uskutočnila spoločnosť z oblasti ľudských zdrojov ManpowerGroup na vzorke 20.000 zamestnávateľov naprieč šiestimi priemyselnými odvetviami v 42 krajinách.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0