Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Študenti nemajú automaticky nárok na dávku nemocenské

Utorok, 2018, november 6 12:32
32 0

Študenti vo všeobecnosti nemajú nárok na dávku nemocenské, pretože v čase štúdia nie sú nemocensky poistení, štát za nich poistné na tieto účely neplatí. Existencia nemocenského poistenia je totiž základnou podmienkou vzniku nároku na túto dávku.

Výnimkou, ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, sú tí študenti, ktorí sú v pracovnom pomere, alebo majú uzatvorenú dohodu s pravidelným príjmom, okrem dohody o brigádnickej práci študentov, majú postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá je povinne nemocensky poistená, resp. sa prihlásili na dobrovoľné poistenie a sami si platia poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie ako dobrovoľne poistená osoba.

V takomto prípade majú nárok na dávku nemocenské a platia pre nich rovnaké pravidlá ako pre ostatných zamestnancov, dohodárov, živnostníkov a dobrovoľne poistené osoby.

Podrobné informácie o tom, aké sú podmienky nároku na vznik a výplatu nemocenského, ak by študent pracujúci na základe pracovnej zmluvy, dohody, živnostenského oprávnenia, či ako dobrovoľne poistený ochorel, sa dozvie na webovej stránke poisťovne v rubrike Nemocenské.

Zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Podiel na sociálnych sieťach:

Komentáre - 0