Nevidíte dobre do diaľky? Čím vyššie dioptrie, tým väčšie riziko, že sa práve vám odlúpi sietnica. Ostražití by mali byť podľa odborníkov nielen pacienti Utorok, 2018, november 13 23:00