Všimli ste si na sebe v poslednom čase tieto zmeny? Česká internistická spoločnosť zostavila súbor otázok, ktoré majú upozorniť na ochorenie srdca. Ak odpoviete Štvrtok, 2018, september 13 9:00